Actele necesare vanzarii unui imobil

Vanzarea proprietatii imobiliare este definita in Noul Cod Civil, art. 1650: “vanzarea este contractul prin care  vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun”.

Contractul de vanzare se incheie in forma autentica de catre notarul public care va solicita vanzatorului actele personale si ale proprietatii in original:

  • documentele de identitate ale proprietarului (coproprietarilor);

  • certificat de casatorie, sentinta de divort (daca este cazul);

  • documentele de dobandire a proprietatii (dupa caz):

- contract de vanzare,

- contract de donatie,

- proces-verbal de predare-primire,

- dovada de achitare integrala a pretului,

- sentinta definitiva si irevocabila,

- titlu de proprietate,

- certificat de mostenitor;

- etc

  • documentatia cadastrala si incheierea de intabulare (dupa caz): fisa de cadastru, plan de amplasament, relevee;

  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale, care face dovada platilor la zi ale taxelor si impozitelor de catre proprietar, valabil 30 de zile;

  • dovezi privind plata utilitatilor la zi (ultimele facturi si chitante);

  • adeverinta eliberata de asociatia de proprietari (in situatiile unde exista o asociatie legal constituita) care face dovada achitarii datoriilor proprietarului fata de asociatie (intretinere, reparatii, fond de rulment, cheltuieli comune, etc);

  • daca imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice, se solicita adeverinte de la Ministerul Culturii si autoritatile locale privind neexercitarea dreptului de preemtiune; 

  • daca in Cartea Funciara a imobilului sunt notate sarcini: ipoteca, urmarire silita, litigii, interdictie judecatoreasca, masura asiguratorie, promisiune de vanzare, uzufruct, etc, notarul va solicita documente care sa ateste radierea sau renuntarea la acestea.

 

In functie de situatia juridica specifica a proprietatii, notarul mai poate solicita si alte documente.